Barcelona

април 9, 2012

Зимната ми депресия прерасна в пролетна умора.

Нямам желание да се навъртам в блога дори.

Малко пролет през прозореца …

И Барселона през май,  може би …

A bus station is where a bus stops. A train station is where a train stops. On my desk, I have a work station…